Kaip teisingai parengti investicijų projektą?

Pagrindiniai IP rengimo aspektai:
Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ (pristatymas)

CPVA Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus
Metodinės pagalbos centro
Ekspertas Dominykas Pošiūnas
d.posiunas@cpva.lt

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 303039520
Tel. (8 5) 203 4977, faks. (8 5) 203 4986