Teisinė informacija

Pagrindiniai teisės aktai:

  1. LR Energetikos ministro 2017-07-27 įsakymas Nr. 1-200 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ 
  2. APRAŠO PAKEITIMAS: 2020 m. gegužės 22 d. 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.
  3. 2017 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-144 dėl tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2017 m. metams (trumpasis sąrašas)
  4. LR Energetikos ministro 2016-07-04 įsakymas Nr. 1-194 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“
  5. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo Nr. 1-153
  6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl atrinktų valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų  – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui 2015 metams sąrašo patvirtinimo
  7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2016 metams patvirtinimo
  8. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2017 metams patvirtinimo 
  9. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (patvirtinta 2016 m. gegužės 30 d.)**
  10. 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projekto paraiškos forma

** Atkreipiame dėmesį, kad analizuojamos projekto alternatyvos ekonominė grynoji dabartinė vertė turi būti teigiama, ekonominė vidinė grąžos norma didesnė nei taikoma socialinė diskonto norma (>5 proc.), o ekonominis naudos ir išlaidų santykis didesnis už vienetą. 

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 303039520
Tel. (8 5) 203 4977, faks. (8 5) 203 4986