Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę

2019-04-03

2019 m. balandžio 3 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

Platesnę informaciją galite rasti www.esinvesticijos.lt

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę

2018-07-25

2018 m. liepos 25 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

Platesnę informaciją galite rasti www.esinvesticijos.lt.

Energetikos ministerija patvirtino finansavimo sąlygų aprašą

2018-07-23

2018 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-204 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1

Kvietimas teikti paraiškas planuojamas skelbti artimiausiu metu. Prašome sekti naujienas.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Energetikos ministerija patvirtino naują priemonę centrinės valdžios pastatų atnaujinimui

2018-02-21

2018 m. vasario 8 d. energetikos ministras įsakymu Nr. 1-25 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas) patvirtino naują priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Renovacijai paruošta 75 tūkst. kvadratinių metrų viešųjų pastatų ploto

2017-11-14

Energetikos ministerijai pateikti 24 projektai dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimo. Bendras jų plotas siekia 75 tūkst. kvadratinių metrų. Iki šių metų pabaigos bus atrinkti ir paskelbti tie viešųjų pastatų modernizavimo projektai, kuriems bus skirta Europos Sąjungos (ES) parama. Tai bus pirmasis žingsnis, kuris ženkliai prisidės prie viešųjų pastatų renovacijos išjudinimo.

Daugiau skaitykite Energetikos ministerijos tinklapyje. 

Baigėsi kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

2017-10-26

2017 m. spalio 23 d. baigėsi kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Gauti 23 projektiniai pasiūlymai, kurie, tikėtina, bus išnagrinėti iki metų pabaigos.

Įvyko informacinis renginys pareiškėjams

2017-09-26

2017 m. rugsėjo 25 d. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija organizavo renginį Vilniuje, kurio metu buvo pristatytas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“. Renginyje daugiau nei 50 dalyvių iš 27 institucijų buvo informuoti apie kvietimo sąlygas bei paraiškų teikimo tvarką.

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus valstybei nuosavybės teise priklausančius pastatus

2017-09-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiama teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“.
Projektinius pasiūlymus iki š.m. spalio 23 d. 16.00 val. galima pateikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, adresu: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Taip pat informuojame, kad š.m. rugsėjo 25 d. nuo 14 iki 17 val. Ministerijos 413 salėje vyks galimiems pareiškėjams skirtas informacinis renginys. Registracija į renginį čia.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus patarėjas Mindaugas Stonkus,
tel. 8 706 64764, faks. 8 706 64820,
el. p. mindaugas.stonkus@enmin.lt;
Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistė Ona Beinoravičiūtė,
tel. 8 706 64994, faks. 8 706 64820,
el. p. ona.beinoravičiūtė@enmin.lt;
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Vita Neimantaitė,
tel. 8 706 64605, faks. 8 706 64820,
el. p. vita.neimantaite@enmin.lt.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 303039520
Tel. (8 5) 203 4977, faks. (8 5) 203 4986