Energijos efektyvumo projektai

Per grąžinamąją subsidiją finansuojami projektai įgyvendinami ir administruojami vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu (PFSA) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis. Su projekto vykdytojais yra sudaroma dvišalė finansavimo sutartis, kurios neatskiriamos dalys yra specialiosios sutarties sąlygos dėl lėšų grąžinimo bei grąžinamosios subsidijos grąžintinų lėšų grafikas (toliau – Grafikas). Grafikas rengiamas pagal su paraiška pateiktos energijos vartojimo audito ataskaitos duomenis, patikslintus (jei reikia) pagal šildymo sezono metu atliktus energetinių parametrų matavimo rezultatus.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 303039520
Tel. (8 5) 203 4977, faks. (8 5) 203 4986