Grįžtančių lėšų planavimas

Grąžinamosios subsidijos grįžtančių lėšų planavimas

Kadangi priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ atveju didžioji dalis potencialių pareiškėjų savo juridine forma yra biudžetinės įstaigos , tai leidžia užtikrinti, kad būtų įgyvendinta sąlyga – veiklai skirtų subsidijų sumažinimas atitinkamu dydžiu. Toks sumažinimas biudžetinėms įstaigoms vyks ne tiesiogiai, t.y. asignavimai nebus sumažinami, tačiau projektą įgyvendinusi biudžetinė įstaiga pati „susimažins“ veiklai skirtas subsidijas grąžindama lėšas, lygias projektu pasiektų sutaupymų dydžiui.

Veiklai skirtas subsidijas sumažinant tokiu būdu, projektą įgyvendinusios įstaigos kiekvienų metų programų sąmatoje (iki sutarties su VIPA pabaigos) turės būti numatoma asignavimų suma, lygi projektu pasiekto energijos sutaupymo dydžio lėšų sumai, kuri būtų skirta padengti grąžinamosios subsidijos grąžintiną dalį. Taip būtų užtikrinta, kad įstaigai, įgyvendinusiai grąžinamosios subsidijos projektą, nors asignavimai komunalinėms paslaugoms, pagal atitinkamas išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, būtų sumažinti, tačiau būtų skirti asignavimai, reikalingi padengti grąžinamosios subsidijos kasmetinę grąžintiną dalį.