Projekto įgyvendinimas

PROJEKTO VYKDYTOJUI ADMINISTRUOJANT PROJEKTĄ SVARBU ŽINOTI:

  • kaip organizuoti projekto veiklas, kad planuojami rezultatai ir rodikliai būtų pasiekti laiku bei pagrįsti tinkamais dokumentais;
  • kada ir kodėl gali būti keičiama Sutartis;
  • kaip vykdomi viešieji pirkimai;
  • kaip finansuojamos patirtos išlaidos (kaip rengiami Mokėjimo prašymai, kokie yra apmokėjimo būdai ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai);
  • kaip bus atliekama projekto patikra vietoje;
  • kaip ir kada vykdomas projekto viešinimas.

Viešųjų investicijų plėtros agentūra

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 303039520
Tel. (8 5) 203 4977, faks. (8 5) 203 4986