Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę

Energijos vartojimo efektyvumo projektams finansuoti grąžinamosios subsidijos būdu 2014–2020 m. numatyta apie 28 mln. EUR.

Kvietimas Nr. 1 pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“

Paraiškų pateikimui liko:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra – teikia finansines paslaugas, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui. VIPA veikla apima finansinių instrumentų įgyvendinimą, pagal kuriuos teikiamos paskolos, garantijos už grąžinamąsias investicijas, arba įgyvendinamos panašios priemonės, skirtos miestų plėtrai, viešosios infrastruktūros optimizavimui bei energijos vartojimo efektyvumo didinimui.